افزایش 30 درصدی قیمت بلیط اتوبوس

بنا به دستور کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور از تاریخ اول خرداد ماه 1400 نرخ جابجایی مسافر 30% افزایش یافته است.

این افزایش 30 درصدی نسبت به کرایه‌های سال گذشته است. البته در نوروز امسال، از 15اسفند 1399 تا 20 فروردین 1400 افزایش 20 درصدی کرایه‌ها را داشتیم که از 21 فروردین، بلیط اتوبوس و حمل و نقل عمومی به نرخ سابق بازگشت اما از اول خرداد رشد 30 درصدی کرایه‌ها اعمال شده است.

بالا